ข้อปฏิบัติในการใส่บาตร - การนิมนต์พระ การอธิษฐาน การรับพร การถอดรองเท้า

ข้อปฏิบัติในการใส่บาตร – การนิมนต์พระ อธิษฐาน รับพร การถอดรองเท้า เพื่ออะไร

หลังจากที่เราเตรียมสำรับกับข้าวเรียบร้อยแล้ว เราก็ยืนรอพระที่จะเดินบิณฑบาตผ่านมา การยืนรอพระในขั้นตอนนี้ ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่า เส้นทางนี้มีพระเดินผ่านหรือไม่ ไม่ใช่ว่าไปรอบนทางสายเปลี่ยวที่ไม่มีพระเดินผ่าน คงไม่ได้ใส่กันพอดี