พระนามบัตร 4 แบบ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระนามบัตร 4 แบบ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระนามบัตร 4 แบบ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระนามบัตรนี้ ออกแบบโดยนักออกแบบชาวญี่ปุ่น ชื่อ ฮิโรมิ อินาโยชิ เมื่อปี 2545 เนื่องในวโรกาสครบรอบ 75 พรรษา
ดินสอทรงงาน ของใช้ส่วนพระองค์ - ในหลวงรัชกาลที่ 9

ดินสอทรงงาน เรื่องเล่าของใช้ส่วนพระองค์ – ในหลวงรัชกาลที่ 9

ดินสอทรงงาน ของใช้ส่วนพระองค์ - ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างดีที่ในเรื่องของการประหยัด และใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด