15 ของใช้…ที่คนเกิดหลังปี 1999 ไม่มีวันเข้าใจ

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำให้มีการเลิกใช้สิ่งของรุ่นเก่าหรือล้าสมัย เด็กรุ่นหลังจึงไม่มีโอกาสได้เห็นหรือใช้สิ่งของรุ่นแรกเริ่ม