มาดู! 7 วัฒนธรรม การกินมื้อกลางวัน ของมนุษย์เงินเดือน ในประเทศต่างๆ

การพักกลางวัน หรือการพักกินข้าวของมนุษย์ออฟฟิตประเทศไทยแล้ว มันก็เปรียบเสมือนเวลาขึ้นสวรรค์ดีๆ ของพนักงานนี่เอง