แจกลิสต์ 5 ประเทศน่าเที่ยว บินสบายไปกับการบินไทย

แจกลิสต์ 5 ประเทศน่าเที่ยว บินสบายไปกับการบินไทย

แจกลิสต์ 5 ประเทศน่าเที่ยว การบินไทย เป็นสายการบิน Full Service ที่ให้บริการครบครันทั้งชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ และชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งทุกที่นั่งก็มาพร้อมกับบริการเสิร์ฟอาหารและน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง