5 ข้อของการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

นักประชาสัมพันธ์ที่ดี คือ หน้าตาของบริษัทและองค์กร แต่องค์ประกอบของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะทำให้เรากลายเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพมาดูกันเลย