9 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่เราควรพูดเมื่อมีคนโทรเข้ามาผิดเบอร์

ใครจะไปคิดว่า จะมีชาวต่างชาติโทรศัพท์เบอร์ผิดเข้ามาหาเรา แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆ เราควรจะพูดอย่างไร? หรือบอกเขาไปยังไงดีน้า