เที่ยวภาคใต้ ชุมชนแหลมสัก จ.กระบี่

เที่ยวภาคใต้ ชุมชนแหลมสัก จ.กระบี่ – ท่องเที่ยว Village Tourism 4.0

นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปี อย่างเช่น การล่องเรือประมงชมวิวทิวทัศน์ของเขาหินปูน ชมภาพเขียนฝาผนังโบราณ เที่ยวภาคใต้ ชุมชนแหลมสัก