ฟรีวีซ่า เที่ยวไต้หวัน

เที่ยวไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่า ฟรีไปอีก 1 ปี (ถึง 31 ก.ค. 61)

Home / เรื่องทั่วไป / เที่ยวไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่า ฟรีไปอีก 1 ปี (ถึง 31 ก.ค. 61)

กระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ประกาศว่า รัฐบาลไต้หวันยืดระยะเวลาปลอดวีซ่าให้กับ 3 ประเทศไปอีก 1 ปี คือประเทศไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะทำให้พลเรือนจากทั้ง 3 ประเทศ สามารถอยู่เดินทางไปไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

เที่ยวไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่า ฟรีอีก 1 ปี

โดยมาตรการดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เดินทางไปไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายมุ่งไปทางใต้ใหม่ ของรัฐบาลไต้หวันที่ต้องการจะมีสัมพันธ์ใกล้ชิด ทั้งด้านการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ไต้หวันยังประกาศใช้วีซ่าประเภทเข้าอาณาจักรได้หลายครั้งในอีก 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว

ทั้งนี้ นโยบายทดลองการปลอดวีซ่าสำหรับ 3 ประเทศ เป็นเวลา 1 ปี เริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งกระทรวงต่างประเทศไต้หวันระบุว่า มีนักท่องเที่ยวจากไทย และบรูไน ไปไต้หวัน เพิ่มขึ้น 57.6 เปอร์เซ็นต์ และ 52 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า // ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2560

สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อจะไปเที่ยวไต้หวัน แบบฟรีวีซ่า

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • หลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม และวีซ่าของประเทศที่สาม
  • ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 30 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม www.boca.gov.tw/mp?mp=2 ภาพจาก https://coe.uga.edu/students/international/taiwan

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไต้หวัน แนะนำ