ท่องเที่ยว เขาเล่าว่า เที่ยวเมืองไทย

เที่ยวทั่วไทย ตามเรื่องเล่า : “เขาเล่าว่า” ภาคกลาง

Home / เรื่องทั่วไป / เที่ยวทั่วไทย ตามเรื่องเล่า : “เขาเล่าว่า” ภาคกลาง

แนวคิดหลักของโครงการเขาเล่าว่า คือความเชื่อที่ว่า..เบื้องหลังทุกๆ ที่ในเมืองไทยนั้นก็เต็มไปด้วย.. เรื่องราวเรื่องเล่า ของพื้นบ้าน บ้างก็เป็นคล้ายตำนานจากเมืองเก่า… บ้างก็เป็นเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่น… บ้างให้คุณประโยชน์ ในแก่ผู้ไปสัมผัส…. บ้างเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้… บ้างคล้ายความเชื่อที่ท้าทาย เร้นลับ…

ททท. จึงขอเชิญคนไทยออกไป รับรู้ สัมผัส มีส่วนร่วม และ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั่วเมืองไทย ที่นอกจากจะมีความสวยงาม หรือมีความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเต็มไปด้วยเรื่องราว “เขาเล่าว่า” ….. ที่ไม่ได้เล่าเพียงให้เราแค่เชื่อ….แต่เล่าให้เราออกไปเห็น

“เขาเล่าว่า” ภาคกลาง

พระประทานพร2-วัดม่วง-อ.วิเศษชัยชาญ-จ.อ่างทอง
พระประทานพร2-วัดม่วง-อ.วิเศษชัยชาญ-จ.อ่างทอง

พระประทานพร3-วัดขุนอินทประมูล-อ.โพธิ์ทอง-จ.อ่างทอง

พระประทานพร3-วัดขุนอินทประมูล-อ.โพธิ์ทอง-จ.อ่างทองพระประทานพร1-วัดจันทรังษี-อ.เมือง-จ.อ่างทอง

พระประทานพร1-วัดจันทรังษี-อ.เมือง-จ.อ่างทอง

“พระประทานพร”

หลวงพ่อสด (พระสงฆ์องค์ใหญ่) วัดจันทรังษี อ.เมือง จ.อ่างทอง
หลวงพ่อใหญ่ (พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
พระนอน (พระนอนองค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

เขาเล่าว่า

…ที่นี่มีพระที่จะประทานพร 3 ข้อ ให้กับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวสามารถไปกราบไหว้และสัมผัสได้ครบทั้ง 3 ที่ 3 องค์
องค์ที่หนึ่ง ให้ไปสัมผัสลูกแก้วที่ฐานพระ ท่านจะประทานพรให้สุขภาพสดใสแข็งแรง
องค์ที่สอง ให้ไปสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ท่านจะประทานพรให้ตำแหน่งหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง เป็นใหญ่เป็นโต
องค์ที่สาม ให้ไปสัมผัสที่ฝ่าพระบาทพระนอน ท่านจะประทานพรให้มีอายุยืนยาว

เขาหนุมานวัดใจ-อ.โคกสำโรง-จ.ลพบุรี
เขาหนุมานวัดใจ-อ.โคกสำโรง-จ.ลพบุรี

“เขาหนุมานวัดใจ”

เขาวงพระจันทร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

เขาเล่าว่า

….ระยะทางกับความยากลำบาก พิสูจน์มิตรภาพและรักแท้ เสริมพลังรัก กับลพบุรีเมืองลิง
หากได้พาคนที่เรารักไปร่วมพิสูจน์รักแท้ โดยการพิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหนุมาน ด้วยการเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้นไปด้วยกัน พร้อมสักการะรอยพระพุทธบาทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาแห่งนี้ เราจะรู้เลยว่าเขาคือ “รักแท้” ของเราอย่างแน่นอน หรือผู้ที่เกิดปีนักษัตรปีวอก (ปีลิง) ไปกราบไหว้ขอพรเสริมพลัง เป็นสิริมงคลแห่งปีกับเจ้าพ่อพระกาฬ (ศาลพระกาฬ อ.เมือง จ.ลพบุรี)

มหาเทพแห่่งความสำเร็จ1อ.บางน้ำเปรี้ยว-จ.ฉะเชิงเทรา
มหาเทพแห่่งความสำเร็จ 1 อ.บางน้ำเปรี้ยว-จ.ฉะเชิงเทรา
มหาเทพแห่งความสำเร็จ2อ.บางน้ำเปรี้ยว-จ.ฉะเชิงเทรา
มหาเทพแห่งความสำเร็จ2อ.บางน้ำเปรี้ยว-จ.ฉะเชิงเทรา

“มหาเทพแห่งความสำเร็จ”

พระพิฆเนศองค์นอน วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศองค์ยืน อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศองค์นั่ง วัดโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

เขาเล่าว่า

…พระศิวะเคยกล่าวไว้ว่า การบูชาเหล่ามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ใดต้องการความสำเร็จ ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ให้บูชา “มหาเทพ” เทพแห่งปัญญาและศิลปะองค์นี้ก่อนทุกครั้ง และตามความเชื่อโบราณเชื่อว่า ถ้าอยากขอพรท่านให้สมหวังเร็วขึ้น หลังขอพรจากองค์เทพ “พระพิฆเนศ” แล้ว อย่าลืมไปกระซิบขอพรที่หูหนู บริวารของเทพ หนูบริวารนี้จะนำความไปเตือนท่านให้ประทานสิ่งที่ต้องการกลับมา โดยมีเคล็ดลับว่าจะต้องเอามืออีกข้างปิดที่หูหนู
ฉะเชิงเทรา…เป็นเมืองแห่งมหาเทพ “พระพิฆเนศ” ทั้งปางนอน-ปางนั่ง-ปางยืน ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าลืมไปสักการะให้ครบทุกที่ เพื่อเสริมสิริมงคลครั้งยิ่งใหญแก่ชีวิต

“พระปางขอฝน”

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

เขาเล่าว่า

…ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพระพุทธบารมี…ได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และที่อำเภอห้วยกระเจา คืออีสานจังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของพระปางขอฝน ที่สุดแห่งความศรัทธากับประติมากรรมทางพุทธศิลป์ …พระพุทธรูปสำริดปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศไทยและงดงามว่ากันว่า หากได้มากราบไหว้ ชีวิตจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งแผ่นดินที่ได้รับสายฝน