พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักพระราชวัง ประกาศให้ประชาชน สามารถเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ

Home / เรื่องทั่วไป / สำนักพระราชวัง ประกาศให้ประชาชน สามารถเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ

สำนักพระราชวัง ประกาศให้ประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ห้ประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ 14 ต.ค.59

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักพระราชวัง ประกาศเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยรายละเอียดดังนี้ ด้วยสำนักพระราชวัง จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. โดยมี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธี

ที่มา : http://www.fm91bkk.com/