การตั้งครรภ์

การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน สำคัญอย่างไร ?

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน สำคัญอย่างไร ?

สำหรับใครที่ใช้ชีวิตคู่มาระยะหนึ่งแล้วต้องการที่จะมีลูก แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ขอแนะนำว่า การตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้พ่อแม่มือใหม่ได้เตรียมตัวอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การตั้งครรภที่ปลอดภัยและช่วยให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุด สำหรับคู่รักที่กำลังหาข้อมูลต่าง ๆ วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักถึงความสำคัญของการแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน มาดูกันว่ากระบวนการนี้สำคัญต่อการเตรียมตัวมีบุตรอย่างไร

การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน สำคัญอย่างไร ?

เหตุผลที่พ่อแม่มือใหม่ ต้องทำการตรวจอย่างละเอียดก่อนตั้งครรภ์

ก่อนที่จะไปรู้จักถึงความสำคัญของการแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน เราจะมาพูดถึงเรื่อง เหตุผลที่พ่อแม่มือใหม่ต้องทำการพบแพทย์ และตรวจสุขภาพร่างกายก่อนตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของคู่สมรส เพื่อการสร้างครอบครัวในฝัน ที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกน้อยที่แข็งแรงสมบูรณ์

แต่การที่จะมีลูกน้อยได้สมดังใจ ปัจจัยสำคัญก็คือสุขภาพร่างกายของพ่อแม่ ซึ่งการตรวจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์นั้น จะช่วยให้พ่อแม่ได้รู้ว่า มีปัญหาสุขภาพในด้านไหนที่ควรระวัง และมีความเสี่ยงที่จะส่งต่อโรคใด ๆ ให้ลูกน้อยหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขและเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ลดโอกาสเกิดความสูญเสียในการตั้งครรภ์ และช่วยให้ลูกน้อยได้เกิดมาด้วยความแข็งแรงสมบูรณ์ ลดโอกาสส่งต่อพาหะโรคร้าย ทำให้ลูกน้อยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ซึ่งการแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน ก็คือหนึ่งในองค์ประกอบของการเตรียมพร้อมก่อนมีบุตรนั่นเอง

การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน คืออะไร

การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน คือ การตรวจเซลล์ตัวอ่อนเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรม เพื่อลดความเสี่ยงการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมในกรณีที่พ่อและแม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะ โดยมีขั้นตอนในการตรวจก็คือ การนำเซลล์ของตัวอ่อนเพียงเล็กน้อยมาตรวจวิเคราะห์ในระดับยีน ทำได้ตั้งแต่ตัวอ่อนอายุ3หรือ5วัน เพื่อทำการแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน หากพบว่าไม่มีโรคใด ๆ ก็จะทำการย้ายกลับไปที่มดลูกของแม่ เพื่อทำให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

ความสำคัญ ของการแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน

การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อนนั้นเป็นกระบวนการที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการยุติการตั้งครรภ์ และยังช่วยลดโอกาสที่ลูกน้อยจะเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว หากลูกน้อยเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติใด ๆ แม้พ่อแม่จะไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ต้องได้รับการดูแลไปตลอดชีวิต และอาจหมดโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ดังนั้นพ่อแม่ที่วางแผนจะสร้างครอบครัว จึงต้องทำความเข้าใจในกระบวนการนี้ และรับการตรวจเพื่อช่วยให้ลูกน้อยมีโอกาสได้เกิดมาอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดภัยมากที่สุด

และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อน เพราะเรารู้ว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมฝันอยากจะให้ลูกน้อยเกิดมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นแล้ว จึงต้องมีการวางแผนที่ดี และปรึกษาแพย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถสร้างครอบครัวในฝันได้สมดังใจ