ททท ท่องเที่ยว

ททท. รณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ททท. รณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รณรงค์สร้างพฤติกรรม การเดินทางท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Tourism) โดย 1672 TAT Contact Center เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ททท. รณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติในประเทศไทย ให้สวยงามและยั่งยืน เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ Low Carbon Tourism กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือก ในการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน และยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายและความสุขที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว

สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นับว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีการจัดการที่ยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกำจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต

นอกจากนี้ ททท. ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม Influencer และบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวมากมาย อาทิ เพจ Sneakout หนีเที่ยว เพจชาลี เพจ Escape To เพจ Lowcost Thailand เพจรีวิวที่พัก และเพจวิถีตากล้อง นำเสนอคอนเทนท์เส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในการขับเคลื่อน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถาม ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ได้จาก 1672 TAT Contact Center เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

บทความแนะนำ