ททท ท่องเที่ยว

รายชื่อชุมชน ที่ได้รับเสนอชื่อร่วมประกวด สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ สุดยอดหมู่บ้าน OTOP

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายชื่อชุมชน ที่ได้รับเสนอชื่อร่วมประกวด สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ สุดยอดหมู่บ้าน OTOP

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงาน และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายของรัฐที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของชาติ ในยามที่ประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในจากการที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด 19 (ข้อมูลการการประกวด)

รายชื่อชุมชน ที่ได้รับเสนอชื่อร่วมประกวด สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ สุดยอดหมู่บ้าน OTOP

สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท

รายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด การประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ของแต่ละ ประเภทสาขา มีดังนี้

1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

 1. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 3. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
 4. กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
 5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

 1. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
 2. ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร
 3. กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

 1. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
 2. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่
 3. บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง
 4. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
 5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

 1. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
 2. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
 4. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
 5. วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

 1. ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
 2. ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
 4. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง

รายชื่อชุมชน ที่ได้รับเสนอชื่อร่วมประกวด สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ สุดยอดหมู่บ้าน OTOP

สุดยอดหมู่บ้าน OTOP

รายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดการประกวดสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ของแต่ละประเภทสาขา มีดังนี้

1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

 1. ชุมชนนาตีน จังหวัดกระบี่
 2. ชุมชนบ้านบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
 3. ชุมชนจักสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 4. ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
 5. ชุมชนบ้านเมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่
 6. ชุมชนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง
 7. ชุมชนบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี
 8. ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่
 9. ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร
 10. ชุมชนบ้านนาสะแบง จังหวัดยโสธร
 11. ชุมชนบ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี
 12. ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 13. ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
 14. ชุมชนบ้านบึงไม้ (รากไม้ตกแต่ง) จังหวัดสระบุรี
 15. ชุมชนบ้านชัยอุดม จังหวัดสุโขทัย
 16. ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
 17. ชุมชนบ้านยางทอง จังหวัดอ่างทอง
 18. ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า (งานจักสาน) จังหวัดอ่างทอง
 19. ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ

2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 1. ชุมชนเมืองลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2. ชุมชนบ้านสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 3. ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี
 4. ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน
 5. ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน
 6. ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก
 7. ชุมชนบ้านทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก
 8. ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี
 9. ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดลำพูน
 10. ชุมชนบ้านผาหนาม จังหวัดลำพูน
 11. ชุมชนบ้านกุดป่อง จังหวัดเลย
 12. ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 13. ชุมชนบ้านริมคลอง (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) จังหวัดสมุทรสงคราม
 14. ชุมชนบ้านทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว
 15. ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 16. ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุดรธานี

3. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 1. ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร
 2. ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดขอนแก่น
 3. ชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 4. กลุ่มชุมชนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง
 5. ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
 6. ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา
 7. ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 8. ชุมชนซอยสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี
 9. ชุมชนบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส
 10. ชุมชนบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส
 11. ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน
 12. ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์(กาแฟ) จังหวัดน่าน
 13. ชุมชนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 14. ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี
 15. ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม (กาแฟ) จังหวัดลำปาง
 16. ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย จังหวัดสกลนคร
 17. ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา
 18. ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 19. ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ
 20. ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
 21. มชนบ้านสหกรณ์(เกลือ) จังหวัดสมุทรสาคร

4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

 1. ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
 2. ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น
 3. ชุมชนบ้านสันทางหลวง (ไทยอง) จังหวัดเชียงราย
 4. ชุมชนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง
 5. ชุมชนบ้านพิมาน (ภูไท) จังหวัดนครพนม
 6. ชุมชนบ้านดู่นอก จังหวัดนครราชสีมา
 7. ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา
 8. ชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
 9. ชุมชนบ้านวังหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10. ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน
 11. ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
 12. ชุมชนบ้านลานข่อย จังหวัดพัทลุง
 13. ชุมชนบ้านบางหวาน จังหวัดภูเก็ต
 14. ชุมชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต
 15. ชุมชนบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 16. ชุมชนบ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร
 17. ชุมชนบ้านสระโบสถ์ จังหวัดราชบุรี
 18. ชุมชนบ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง
 19. ชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน
 20. ชุมชนบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย
 21. ชุมชนบ้านกุดจิ จังหวัดสกลนคร
 22. ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา
 23. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
 24. ชุมชนบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
 25. ชุมชนบ้านหนองกุงพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู
 26. ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานี
 27. ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี
 28. ชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี
 29. ชุมชนบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
 30. ชุมชนบ้านสะนำ จังหวัดอุทัยธานี

5. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

 1. ชุมชนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย
 2. ชุมชนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 3. ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
 4. ชุมชนบ้านกิวเลน้อย จังหวัดเชียงใหม่
 5. ชุมชนบ้านสันป่าม่วงกลาง จังหวัดพะเยา
 6. ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่
 7. ชุมชนบ้านพุงหลวง จังหวัดแพร่
 8. ชุมชนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 9. ชุมชนบ้านศรีล้อมแสงเมือง จังหวัดลำปาง
 10. ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน
 11. ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
 12. ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 13. ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
 14. ชุมชนบ้านเมืองบางโพธิ์งาม จังหวัดหนองคาย

ที่มา https://www.tat.or.th/th

บทความแนะนำ