หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เปิดแล้ววันแรก 19 พ.ค. 63 เข้าได้รอบละ 70 คน

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เปิดแล้ววันแรก 19 พ.ค. 63 เข้าได้รอบละ 70 คน

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เปิดวันแรก 19 พ.ค. 63 หลังปิดให้บริการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยต้องลงทะเบียนจองเข้าใช้พื้นที่ก่อนไป เลือกได้วันละ 1 รอบ เน้นการยืมกลับไปอ่านที่บ้าน เป็นต้น

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เปิดแล้ว

มีรายละเอียดการเข้าใช้บริการ ดังนี้

  • ผู้เข้าใช้บริการจะต้องจองเข้าใช้พื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokcitylibrary.com
  • โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ (เลือกได้ท่านละ 1 รอบ) คือ – รอบเช้า 70 คน เวลา 9.00 – 12.00 น. – รอบบ่าย เวลา 70 คน เวลา 13.00 – 16.00 น. และปิดทำการลงทะเบียนทันที เมื่อจำนวนครบแล้ว
  • เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว จะได้รับรหัสการเข้าใช้บริการผ่านอีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้ เป็นรหัสที่ใช้แต่ภายในวันและเวลาที่ลงทะเบียนเท่านั้น
  • นำรหัสที่ได้รับมาแจ้งเจ้าหน้าที่ บริเวณจุดตรวจก่อนเข้าหอสมุดเมืองกรุงเทพ
  • ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เน้นการยืมหนังสือกลับไปอ่านที่พัก เพื่อลดความหนาแน่นในการเข้าใช้บริการ
    สวมหน้ากากอนามัยภายในพื้นที่การอ่าน

โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการมา ณ โอกาสนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบ

อย่างไรก็ตามข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามนโนบาย การควมคุมโรค ของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพจาก news.mthai.com

แนะนำ