CITIZENinfo

มิติใหม่ของการติดต่อราชการ แอพ CITIZENinfo – โครงการ ยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มิติใหม่ของการติดต่อราชการ แอพ CITIZENinfo – โครงการ ยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

ก้าวอีกขั้นของประเทศไทยในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ กับข่าววันนี้ ที่ประชาชนจะสามารถค้นหาพิกัดและใช้บริการข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชัน CITIZENinfo ช่วยให้ทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทาง ไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ พร้อมแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียม เพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ

มิติใหม่ของการติดต่อราชการ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ No Copy

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

ซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านก่อน และเอกสารอื่นๆ หลังจากนั้น และจะมีการพัฒนาต่อยอดระบบให้รองรับ

โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ Citizen feedback

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการของภาครัฐ สามารถให้คะแนน คำแนะนำหรือความเห็นต่องานบริการของภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐนำข้อมูลวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และโครงการ Citizen Feedback

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ

การปักหมุดพิกัดตำแหน่งหน่วยงานจุดบริการภาครัฐ เพื่อเก็บพิกัดข้อมูลสถานที่จุดบริการภาครัฐทั่วประเทศผ่าน Mobile Application โดยข้อมูลพิกัดนี้จะเป็นข้อมูลตั้งต้นนำมาต่อยอดกับโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และ โครงการ Citizen Feedback

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ โดยในระยะแรกจะเริ่มจากกระบวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยพัฒนาต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 สามารถทราบ ตำแหน่งจุดให้บริการ สามารถแสดงสถานะความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสาร และจะขยายผลไปยังสำเนาเอกสารอื่น ๆ ต่อไป

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้ได้รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนจากการรับบริการของรัฐ ประชาชนสามารถให้คะแนน แนะนำหรือให้ความเห็นต่องานบริการของภาครัฐ เพื่อนำไปใช้วางแผนปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มาของโครงการนี้ > https://citizen.info.go.th/aboutus-1

คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมไว้ที่นี่ https://citizen.info.go.th/faq

ขั้นตอนการใช้งาน

เข้าเว็บไซต์ citizen.info.go.th

1. ลงทะเบียนเพื่อรับ User name & Password
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ
3. ระบบสำรวจบริการภาครัฐ

สอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ Contact Center 02 612 6060 contact@dga.or.th

อ่านคู่มือการลงทะเบียน

โครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ และ CITIZEN FEEDBACK  >> คู่มือการลงทะเบียน , (ลิงค์สำรอง)

คลิป รายละเอียดการใช้งาน

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.ega.or.th/th/index.php

Facebook: https://www.facebook.com/EGAThailand

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ปักหมุดบนแอพ CITIZENinfo 60,000 จุดทั่วประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำทัพ หน่วยงานปักหมุด “ทำเนียบ” เป็นสถานที่ราชการ ที่ประชาชนสามารถค้นหาพิกัดและใช้บริการข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชัน CITIZENinfo ที่จะช่วยให้ประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทาง ไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ พร้อมแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ

ที่สำคัญสามารถแสดงความเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังเข้าใช้บริการได้ทันที

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

โดยเป็นความร่วมมือขอ งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเร่งส่วนราชการร่วมปักหมุดครบ 60,000 จุดภายใน 30 มิ.ย. 2561 นี้

ส่วนของหน่วยงานราชการ

คู่มือ การปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ Longdo Map

เพื่อให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาเกี่ยวกับการอนุญาต การทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐมีความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

ปักหมุด จุดเช็กอินราชการไทย ไม่ใช้สำเนา

ข้อดีของแอปพลิเคชั่นสำหรับปักหมุด คือ แสดงพิกัดตำแหน่งสถานที่ราชการ จุดให้บริการของหน่วยงานราชการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อราชการ สำหรับประชาชน และจำนำข้อมูลพิกัดจุดให้บริการไปพัฒนาต่อยอดเป็น แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo ที่สามารถแสดงบริการที่มีระดับความพร้อม ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถทำธุรกรรม หรือติดต่อราชการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คู่มือ การปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ iOS

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น สำหรับปักหมุด Longdo Map

โดยค้นหาคำว่า Longdo Map >> iOS : www.apple.com/itunes , Android : play.google.com

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับ Username และ Password สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ citizen.info.go.th