ท่องเที่ยว พระแก้วมรกต ลาว วัด วัดหลวง เวียงจันทน์

หอพระแก้ว อดีตสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต | เวียงจันทน์, ลาว

Home / สาระความรู้ / หอพระแก้ว อดีตสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต | เวียงจันทน์, ลาว

เมื่อได้ไปเยี่ยมเยือนบ้านพี่เมืองน้อง ที่เวียงจันน์ อยากให้ทุกคนได้ไปชมความรุ่งเรืองในอดีตที่นี่ “หอพระแก้ว” คือ สถานที่เคยประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงธนบุรี ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้อัญเชิญ

หอพระแก้ว ณ เวียงจันทน์, ลาว

แต่เดิมหอพระแก้วนั้น เคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา เมื่อต้องเสด็จกลับมาครองราชบัลลังก์ล้านช้างหลังจากที่พระราชบิดาคือพระเจ้าโพธิสารสิ้นพระชนม์ลงในการทำศึกสงครามกับสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเวียงจันทน์ไป พร้อมทั้งกวาดต้อนราชวงศ์ชาวลาวกลับไปยังกรุงเทพมหานคร

หอพระแก้วในปัจจุบัน

สำหรับหอพระแก้วที่นักท่องเที่ยวเห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นของที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2480-2483 ภายใต้การควบคุมดูแลการก่อสร้างของเจ้าสุวรรณภูมา ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมายังได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากได้รับเอกราชด้วย

พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง บริเวณระเบียงหอพระแก้ว

พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง บริเวณระเบียงหอพระแก้ว

แม้หอพระแก้วปัจจุบันจะไม่ใช่วัดอีกต่อไป แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังนครเวียงจันทน์ก็ยังเดินทางมาสักการบูชากันเป็นจำนวนมาก

สำหรับส่วนในของพิพิธภัณฑ์นั้น จัดแสดง พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว สำหรับประตูใหญ่ทั้งสองเป็นของเก่าที่หลงเหลือมาแต่เดิม บานประตูจำหลัก เป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นาคประดับบันไดหอพระ / ภาพจาก th.wikipedia.org/wiki

บริเวณโดยรอบของหอพระแก้วเงียบสงบ ร่มเย็น มีไหขนาดกลางจากทุ่งไหหินในแขวงเชียงขวางวางตั้งอยู่ 1 ใบ อาณาบริเวณรอบ ๆ วัดสีสะเกดและหอพระแก้ว เคยถูกใช้เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานปกครองของฝรั่งเศสสมัยอาณานิคมมาก่อน

ภาพและเรียบเรียงโดย Campus-Star.com