ในหลวงรัชกาลที่ 9

สวีเดนถวายพระเกียรติสูงสุด ร.9 อัญเชิญตราประจำพระองค์ ประทับที่โบสถ์ราชวงศ์สวีเดน

Home / สาระความรู้ / สวีเดนถวายพระเกียรติสูงสุด ร.9 อัญเชิญตราประจำพระองค์ ประทับที่โบสถ์ราชวงศ์สวีเดน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ รัฐบาลสวีเดน จะจัดพิธีอัญเชิญตราประจำพระองค์ “Coat of Arms” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่อยู่ที่พระบรมมหาราชวังในกรุงสตอกโฮล์ม ไปยังโบสถ์ Riddarholmen ( ริดดาร์โฮล์ม ) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์สวีเดน มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1632 (พ.ศ.2175)

สวีเดนถวายพระเกียรติสูงสุด ร.9 ในฐานะ อัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน

โดยเริ่มในเวลา 11.00 จากนั้นในเวลา 12.00-13.00 น. ตามเวลาของประเทศสวีเดน จะมีพิธีพิเศษในโบสถ์ ที่เรียกว่า “Serafimerringningen” และนอกเหนือจากการจัดพิธีในโบสถ์แล้ว ระฆังของโบสถ์ดังอยู่ตลอดเวลาในช่วงระหว่างพิธีฯ จากนั้นจะได้นำตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับไว้ที่โบสถ์นี้ตลอดไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Seraphim

ผู้ที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Seraphim ต้องเป็นประมุขของประเทศเท่านั้น โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ เปรียบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน (Knight of the Swedish Royal Order of the Seraphim) ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศสวีเดน มาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2493

Cr Image : viewstockholm.com

หมายกำหนดการในพิธี “Serafimerringning”

สำหรับผู้ที่สนใจพิธีนี้ ที่รัฐบาลสวีเดนจัดเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระราชวังหลวงกรุงสตอกโฮล์ม และโบสถ์ Riddarholmen ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะมีกำหนดการดังนี้

เวลา 11:00 กองทหารรักษาพระองค์และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังหมายการปฏิบัติจาก Head of Royal Guard, Lt Col Richard Beck-Friss

เวลา 11:30 ฝ่ายตำรวจอารักขาขบวนเข้าประจำที่ ณ ลานพระราชวังหลวง

เวลา 11:50 กองทหารรักษาพระองค์ติดดาบปลายปืน หัวหน้ากองทหารเกียรติยศอัญเชิญตราประจำพระองค์ พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำที่

เวลา 11:55 ทหารจุดระเบิดจากป้อมเพื่อให้สัญญานเริ่มพิธีฯ จากนั้นขบวนทหารรักษาพระองค์นำโดยขบวนดุริยางค์ออกเดินสวนสนามไปยังโบสถ์ Riddarholmen ผ่านทาง Borggården – Storkyrkobrinken – Riddarhuset ตามลำดับ

เวลา 12:00 – 13:00 พิธี “Serafimerringning” ในโบสถ์ Riddarholmen และระฆังในโบสถ์เริ่มตีต่อเนื่องตลอดการกระทำพิธีฯ

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงดังนี้ (ชื่อเพลงเป็นภาษาสวีเดน) 1. Carl XV,s Sorgmarsch av Conrad Nordqvist i arrangemang av Åke Edenstrand 2.Vid Dagens Slut (parafras på Bred dina vida vingar) i arrangemang av Owe Green (Jägarhorns solist) 3. Segnale Solenne av Christer Danielsson (Jägarhorns solist)

13:10 เสร็จสิ้นพิธีฯ

ที่มาข่าว: น.อ.มนัท ชวนะประยูร อดีตผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ประจำกรุงสต็อกโฮล์มฯ สวีเดน / Lt Col Roger Nilsson (RSwMC) ทูตทหารสวีเดนประจำกรุงเทพฯ และ Lt Col Richard Beck-Friis Häll Commandant of the Royal Palace

และ www.kungahuset.se , www.brandage.com , News.MThai.com

Gallery

เครดิตภาพ
travelmagazine.org , visitstockholm.com , thesanetravel.com , wikiwand.compicssr.com

ข้อมูลน่าสนใจ เที่ยวสต๊อกโฮม

ภาพบรรยากาศ พิธีอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ในหลวง ร.9 ไป วิหารริดดาร์โฮล์ม สวีเดน