การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์ไทย พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ราชวงศ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 9

ข้อควรรู้! แนวทางการประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ ของในหลวง ร.9 และ ร.10

Home / สาระความรู้ / ข้อควรรู้! แนวทางการประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ ของในหลวง ร.9 และ ร.10

ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) แนะนำแนวทางปฏิบัติ เรื่องการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อความเข้าใจเป็นแนวทางร่วมกันดังนี้

แนวทางการประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ ของในหลวง ร.9 และ ร.10

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ภายนอกอาคาร

  • ขอให้ใช้ภาพสีเช่นเดิมที่เคยประดับ (ไม่ใช้ภาพขาวดำ หรือภาพย้อมสีหม่น) แต่ให้ผูกผ้าขาวดำประดับใต้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้ถูกต้อง งดงาม โดยให้แถบผ้าสีดำอยู่บนผ้าสีขาว
  • แถบผ้าต้องไม่อยู่บริเวณเหนือพระพักตร์ของพระองค์ท่าน รวมทั้งควรประดับแยกส่วนกับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

king9

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ภายในอาคาร

  • ให้ประดับไว้ดุจเดิม ไม่ต้องปลดลง
  • หากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่คู่กัน ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์
  • โดยที่ พระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 ต่ำกว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ประมาณ 10 เซนติเมตร

ขอให้ทุกหน่วยงาน ทั้งราชการ และเอกชน ได้ยึดถือตามคำแนะนำเพื่อปฏิบัติร่วมกันดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องเหมาะสม

ที่มาจาก:: welovethaiking.com