ถามว่า ทําอะไรอยู่ ประโยคภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง ?

ถามว่า “ทําอะไรอยู่” ประโยคภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง ?

Home / สาระความรู้ / ถามว่า “ทําอะไรอยู่” ประโยคภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง ?

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ บทสนทนาหากเราต้องการสอบถามคู่สนทนาว่า “คุณกำลังทำอะไรอยู่ ” หรือ “คุณกำลัง…..อยู่ใช่ไหม?” เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร และจะต้องตอบแบบไหน มาเรียนรู้และฝึกฝนกันค่ะ

ทําอะไรอยู่ ประโยคภาษาอังกฤษ

การถามคำถาม

โดยประโยค “What are you doing?” (ว็อท อา ยู ดู๊วิง) เราสามารถที่จะลองปรับเปลี่ยนประโยคสนทนา ได้อย่างง่ายๆ เพียงเปลี่ยนคำกริยา หรือเปลี่ยนประธาน โดยอิงสถานการณ์ที่อยู่ขณะนั้น ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ได้ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ ตัวอย่าง ..

 • watching กำลังดู – What are you watching ?
 • writing กำลังเขียน – What are you writing ?
 • they เขาทั้งหลาย – What are they doing ?
 • were ใช้กับ They, We และ You – What were you doing ?

การตอบคำถาม

ซึ่งคำตอบที่เราตอบจะใช้เป็นรูปประโยค Verb to be (is, am, are, was, were) + V(ing) เป็นการใช้กริยาที่เติม –ing โดยใช้หลักการดังนี้

 • ใช้ตามหลัง Verb to be เพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ขณะพูด
 • ใช้เป็นกริยาประกอบคำนามและทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้
 • เป็นกรรมของกริยา, ของบุพบท และเป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาได้

ทําอะไรอยู่ ประโยคภาษาอังกฤษ

คำตอบที่เป็นการบอกว่า กำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เช่น

I am playing with friends. (ไอ แอม เพล๊อิง วิธ เฟรด์น)
ฉัน กำลังเล่น กับ เพื่อนๆ

I am watching TV. (ไอ แอม ว็อทชิง ทีวี)
ฉัน กำลังดู ทีวี

I am listening to music. (ไอ แอม ลิ๊สเซินนิง ทู มิ๊วซิค)
ฉัน กำลังฟัง เพลง

I’m cooking, and you? (ไอม คุ๊กคิง แอน ยู๊)
ฉัน กำลังทำอาหาร แล้วคุณล่ะ

A: I’m playing football. (ไอม เพล๊ยิง ฟุ๊ทบอล)
ฉัน กำลังเล่น ฟุตบอล

เราสามารถเปลี่ยนจากคำว่า cooking และ playing football เป็นกิจกรรมอื่นๆ ก็ได้ เช่น

 • running กำลังวิ่ง
 • swimming กำลังว่ายน้ำ
 • going home กำลังกลับบ้าน
 • surfing the internet กำลังเล่นเน็ต
 • reading books กำลังอ่านหนังสือ
 • ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีประโยค อย่าง “Are you typing a letter?” เป็นประโยคคำถามในลักษณะเดียวกันเหมือนกับประโยค “What are you doing?” เพียงแต่ประโยค “Are you typing a letter?” จะเป็นประโยคที่ถามเฉพาะเจาะจงกิจกรรม ของคู่สนทนาที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น

100 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ง่าย ๆ ไม่เกิน 4 คำ

ภาพจาก https://unsplash.com

บทความแนะนำ