britain british GB UK UK Embassy บริติช ประเทศอังกฤษ ลอนดอน สหราชอาณาจักร อิงแลนด์

สหราชอาณาจักร กับ อังกฤษ คือที่เดียวกันรึเปล่า ต่างกันอย่างไร?

Home / สาระความรู้ / สหราชอาณาจักร กับ อังกฤษ คือที่เดียวกันรึเปล่า ต่างกันอย่างไร?

ประเทศอังกฤษที่ชาวไทยรู้จัก มีชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland แปลเป็นภาษาไทยว่า “สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ” เรียกสั้นๆ ว่า United Kingdom หรือ UK แปลเป็นภาษาไทยว่า สหราชอาณาจักร มีเมืองหลวงคือ ลอนดอน

สหราชอาณาจักร กับ อังกฤษ

สหราชอาณาจักร (UK) ไม่ใช่ประเทศๆ เดียว แต่เป็นการรวมตัวกันของหลายประเทศจนเป็นประเทศเดียว (Country of Countries) ประกอบด้วยดินแดน 4 ส่วนหรือแคว้น ดังนี้

3 ส่วน อยู่บนเกาะอังกฤษ คือ แคว้นอังกฤษ(อิงแลนด์) แคว้นสกอตแลนด์ และแคว้นเวลส์

1 ส่วน อยู่บนเกาะไอร์แลนด์ คือ แคว้นไอร์แลนด์เหนือ

สหราชอาณาจักร กับ อังกฤษ

เหตุผลที่ผู้คนทั่วโลกเมื่อพูดถึง สหราชอาณาจักร มักจะใช้แต่คำว่า อังกฤษ หรือ อิงแลนด์

ผู้รู้ส่วนใหญ่อธิบายว่า.. อาจเป็นเพราะเหตุผลทางประวัติศาสตร์ คือ แคว้นอังกฤษ เป็นแคว้นใหญ่ที่สุด และมีอิทธิพลครอบงำแคว้นอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร มาเป็นเวลานาน เมื่อครั้งที่สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าอาณานิคมทั่วโลก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และบรรดาพ่อค้า ก็มักจะเป็นคนจากแคว้นอังกฤษมากกว่าคนจากแคว้นอื่นๆ

จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อมีคนถามว่า..”มาจากไหน?”

ก็จะได้ยินคำตอบว่า.. “มาจากอิงแลนด์หรืออังกฤษ”

คำว่า “อังกฤษ” จึงอาจกลายเป็นคำนามที่ใช้เรียกแทน สหราชอาณาจักร

นอกจากนี้สถานฑูตอังกฤษทั่วโลกจะใช้คำว่า British Embassy ไม่ได้ใช้คำว่า UK Embassy เรื่องนี้ผู้รู้บอกว่า British เป็นคำคุณศัพท์ของ Britain ซึ่งเป็น อีกคำหนึ่งที่ แปลว่า อังกฤษ เหมือนกัน ฉะนั้นการที่สถานฑูตอังกฤษจะใช้ว่า British Embassy จึงไม่น่าจะผิดอะไร

สำหรับคนต่างชาติ เวลาได้ยินหรือได้เห็นคำว่า Britain หรือตัวย่อ GB เช่น จากกีฬาโอลิมปิก โดยทั่วไปก็ตีความไปได้ทันทีว่า หมายถึง สหราชอาณาจักรทั้งประเทศ ซึ่งรวมถึงไอร์แลนด์เหนือด้วย

ข้อมูลจาก

  • http://www.lib.ru.ac.th/miscell/bt_and_uk.html
  • http://board.postjung.com/657871.html

บทความแนะนำ