ข้อนิ้ว นิ้วก้อย

นิ้วก้อย บอกจุดเด่น-จุดด้อย | ดูที่ความยาวของข้อนิ้วก้อย

Home / ดูดวง / นิ้วก้อย บอกจุดเด่น-จุดด้อย | ดูที่ความยาวของข้อนิ้วก้อย

นิสัยบางอย่างลึกๆ นั้นมีความเชื่อว่าดูได้จากความสั้นยาวของข้อนิ้วเรา ดังนั้นลองมาดูกันค่ะ ว่าข้อนิ้วก้อยของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง

นิ้วก้อย บอกจุดเด่น-จุดด้อย

วัดข้อนิ้ว จุดเด่น จุดด้อย ข้อนิ้วก้อย

ข้อที่สั้นที่สุด บอกอะไรได้บ้าง

วัดข้อนิ้ว2

ส่วนที่ยาวที่สุด คือส่วนที่บอกถึงจุดเด่นในตัวคุณ

ข้อบนสุดยาวที่สุด

คุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดจาดึงดูดคน เป็นคนพูดจาฉะฉานชัดเจนทั้งน้ำเสียงละกริยาท่าทาง เป็นคนช่างสังเกตุรอบคอบ

ข้อกลางยาวที่สุด

เป็นคนที่ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นและมีความอดทนเป็นเลิศ ลักษณะความยาวของข้อกลางนี้มักพบในบุคคลที่อยู่ในวงการแพทย์ส่วนใหญ่

ข้อล่างยาวที่สุด

เป็นคนรักอิสระเสรีเป็นอย่างมาก ไม่ชอบถูกควบคุม เป็นคนพูดจาเปิดเผย ตรงไปตรงมา ฝีปากกล้าคมคาย ยึดมั่นในความมีเหตุผล และจะเก่งในเรื่องในการโต้เถียง โต้แย้ง

ข้อนิ้วก้อยที่สั้นที่สุด บอกจุดด้อยในตัวคุณ

ข้อบนสั้นที่สุด

เป็นคนไม่กล้าแสดงออก เป็นคนขี้อายจนถึงขนาดตัวคุณเองก็ยากจะเข้าใจในตัวเอง นอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

ข้อกลางสั้นที่สุด

เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรมแน่วแน่มั่นคง อาจจะเรียกได้ว่า ถึงขั้นไม่มีความประณีประนอม จนดูเหมือนเป็นคนตรง จนกลายเป็นข้อด้อยไปเสียอย่างนั้น

ข้อล่างสั้นที่สุด

เป็นคนซื่อๆ ง่ายๆ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมารยา เชื่อคนง่ายจนกระทั่งอาจถูกหลอก หรือถูกโกงได้ง่ายด้วยความไร้เดียงสาของคุณ

//หงายมือตัวเองขึ้นมาดู ทำไมดูทุกนิ้วเท่าๆ กันล่ะ .. แล้วจะทำนายว่ายังไงได้บ้าง ??