อย่าให้เลือนหาย (FAREWELL) เพลงใหม่จากคู่ซี้ TWO PILLS AFTER MEAL

เพลงนี้พูดถึงการจากลาที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของเราทุกคน วิธีเก็บรักษาความทรงจำก็เหมือนการอ่านหนังสือ ถ้าเรายิ่งทบทวนอ่านก็จะทำให้เราไม่ลืมเนื้อหาของมัน