40 ประโยคภาษาอังกฤษสำเร็จรูป ที่ได้ใช้พูดแน่ๆ ในชีวิตประจำวัน

เหมาะสำหรับคนเริ่มฝึกภาษาอังกฤษแล้วยังจับต้นชนปลายไม่ถูกประโยคภาษาอังกฤษสำเร็จรูป ขั้นพื้นฐาน ใช้พูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน