TV ที่จะยกแกลลอรีสวยๆ มาไว้ในบ้านคุณ

"เดอะเฟรม" ตอบโจทย์การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แนวใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่การตกแต่งห้อง หรือบ้านเป็นเรื่องสำคัญ TV ที่จะเนรมิตบ้านของคุณให้กลายเป็นแกลลอรี