แนะนำหนังสือ ‘The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต’ หนังสือดีๆ ที่เราอยากบอกต่อ

"The Visionary" เป็นหนังสือที่กลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ออกมาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่เหมาะสำหรับคนไทยยุคใหม่ในทุกวงการ