ต้อนรับปีใหม่ด้วย Super Full Moon ดวงจันทร์เต็มดวงใหญ่ที่สุดในรอบปี 2018

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนดูดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกในวันที่ 2 มกราคมนี้ ซึ่งเป็น "ซูเปอร์ฟูลมูน" แห่งปี 2018