SKYBOX นวัตกรรมการขนส่งที่เร็วที่สุดแบบมืออาชีพ

SKYBOX นวัตกรรมการขนส่งที่เร็วที่สุดแบบมืออาชีพ ให้บริการจัดส่ง เก็บและส่งคืนสิ่งของ

เพื่อส่งมอบสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยการเปิดให้บริการจัดส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 7 สาขา ให้บริการรับฝากพัสดุในราคาประหยัดกว่าที่คิด โดยคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 35 บาท และคิดเพิ่มตามน้ำหนักสินค้า