เผยภาพ ผู้พันแซนเดอร์ส ผู้ก่อตั้ง KFC

เผยภาพ ผู้พันแซนเดอร์ส ผู้ก่อตั้ง KFC ในมุมที่หลายคนอาจไม่เคยเห็น

พาย้อนกลับไปชมภาพความทรงจำตอนที่ผู้พันแซนเดอร์สยังมีชีวิตอยู่ เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้วในช่วงปี 1960-1970 เผยภาพ ผู้พันแซนเดอร์ส ผู้ก่อตั้ง KFC