เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แมงกระพรุน - ภาษาอังกฤษ Jellyfish

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แมงกระพรุน – ภาษาอังกฤษ Jellyfish

แมงกะพรุน (อังกฤษ: Jellyfish) จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมไนดาเรีย ลักษณะลำตัวใสและนิ่มมีโพรงทำหน้าที่เป็นทางเดินอาหาร