สาระความรู้ที่อ่านเข้าใจง่ายๆ แบบภาพ Infographic

หลายคนชอบดูภาพ อินโฟกราฟิก (Infographic) เพราะเป็นบทสรุปย่อของเรื่องต่างๆ ที่อ่านเข้าใจง่ายๆ สีสันน่ารัก บทความวันนี้รวมภาพอินโฟฯ

10 ภาพ Infographic ที่ทำให้เราเข้าใจการสะกดคำ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ได้ดียิ่งขึ้น

กฎไวยากรณ์พื้นฐาน 14 ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบท วิธีการใช้เครื่องหมายคำพูดและเครื่องหมายวรรคตอน ทริค 10 ข้อที่ช่วยทำให้เราเก่งอังกฤษยิ่งขึ้น