สาระความรู้ที่อ่านเข้าใจง่ายๆ แบบภาพ Infographic

หลายคนชอบดูภาพ อินโฟกราฟิก (Infographic) เพราะเป็นบทสรุปย่อของเรื่องต่างๆ ที่อ่านเข้าใจง่ายๆ สีสันน่ารัก บทความวันนี้รวมภาพอินโฟฯ
การสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้จาก 10 ภาพ Infographic นี้

การสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ - กฎไวยากรณ์พื้นฐาน 14 ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบท วิธีการใช้เครื่องหมายคำพูดและเครื่องหมายวรรคตอน