ซื้อลูกชิ้นปิ้งยังไงให้ชิค! นี่คือ Cheeze สไตล์ | คลิปแฟชั่นสตรีทสุดแนว AFTERHOURS

เมื่อมีงานพาร์ที่ และโจทย์ที่ได้รับมาคือธีม "Fast & Furious Movies" อ่านว่า "เดอะฟาสต์ แอนด์ เดอะฟิวเรียส" คุณคะ ดูปากดีชั้นนะคะ "เดอะฟาสสสสต์" โฮ... จะแต่งยังไงได้บ้าง