ลายเส้นน่ารัก! พระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จากนักวาดการ์ตูนไทย

พระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จากนักวาดการ์ตูนไทย และประชาชนทั่วไป วาดเพื่อแสดงความไล้อาลัยแด่พระองค์ท่าน