สัญลักษณ์ สื่ออารมณ์ emoticon | ความรู้สึกผ่านตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ

emotion ซึ่งหมายถึง อารมณ์ และ icon ซึ่งเคยบัญญัติคำไทยไว้ว่า สัญรูป ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆ ก็อยู่ในขอบเขตของ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ที่จะนำอารมณ์ ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กันและกันนั่นเอง เช่น