10 ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อไปพักโรงแรม ที่ควรรู้ไว้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษติดตัวไว้บ้าง และนี่คือ ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อไปพักโรงแรม เบื้องต้นที่ควรรู้