นี่คือ Creative Food Campaign Shows! ที่ทำให้ได้รู้ว่า ในอาหารมีอะไรอยู่

บริษัทอาหารและสุขภาพ นามว่า ดูปองท์ เป็นบริษัทผู้นำทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีไอเดียเก๋ๆ จัด Campaign นี้ขึ้นมา