นี่คือ Cheeze สไตล์

นี่คือ Cheeze สไตล์ คลิปแฟชั่นสตรีทสุดแนว AFTERHOURS

เมื่อมีงานพาร์ที่ และโจทย์ที่ได้รับมาคือธีม "Fast & Furious Movies" อ่านว่า "เดอะฟาสต์ แอนด์ เดอะฟิวเรียส" คุณคะ ดูปากดีชั้นนะคะ "เดอะฟาสสสสต์" โฮ... จะแต่งยังไงได้บ้าง