ยิ่งฝึกยิ่งเก่ง 9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมารวมกับคำว่า Bright แล้วเกิดความหมายใหม่ขึ้นมา

คำว่า "Bright" นอกจากที่จะมีความหมายว่า สว่าง,สดใส แล้วนั้น หากเรานำคำอื่นๆ มาผสมกับคำว่า Bright เราก็จะได้ความหมายใหม่ๆ อีกหลายคำด้วยกัน