ข้อดี 15 ประการ มุมมองของคนรักเบียร์

ข้อดี 15 ประการของเบียร์ จากมุมมองของคนรักเบียร์

เบียร์ไม่หึงหวง ไม่อิจฉาริษยา เวลาที่มองเบียร์ยี่ห้ออื่น สามารถดื่มเบียร์ได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ จะในเวลาเดียวกัน หรือเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็ไ้ด้ แน่ใจได้ว่า คุณเป็นคนแรกของเบียร์ขวดนั้นเสมอ เบียร์ไม่ต้องหาเลี้ยง หรือพาไปเลี้ยงอาหารเย็น ใช้งานได้ตลอดเดือน