BaeksangArtsAwards2020

ภาพบรรยากาศ BaeksangArtsAwards2020 @ เกาหลีใต้

ภาพบรรยากาศ งาน BaeksangArtsAwards2020 เกาหลีใต้ จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยในงานจัดด้วยความเรียบง่าย ทางเดินเข้างานแบบสั้น ๆ ไม่มีการให้สัมภาษณ์