9 อาหารพระราชทาน ในโอกาสต่างๆ | รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

ข้าวหมกไก่ที่หอมกรุ่นไปด้วยเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสเข้มข้น ได้เป็นอาหารพระราชทานแจกจ่ายข้าราชบริพารและประชาชนที่ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า ช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา