เมืองในประเทศไอซ์แลนด์ สร้างทางม้าลาย 3D เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

เมืองชื่อ ไอซาฟจอร์เดอร์ ในประเทศไอซ์แลนด์ได้สร้างสิ่งใหม่บนท้องถนนขึ้นมา นั่นก็ถือ ทางม้าลาย 3 D สามมิติ