“หิมพานต์ อวตาร” สุดยอดโชว์ แสง เสียง ยิ่งใหญ่อลังการ พบกันที่ “โชว์ ดีซี” พระราม 9

สุดยอดไลฟ์โชว์แห่งใหม่ในปี 2017 โชว์ที่ผสมผสานการดำเนินเรื่องแบบละครเพลงเข้ากับรูปแบบของโชว์ ซึ่งดึงให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมในโชว์มากขึ้น