ไข่ต้มปัสสาวะ

มีงี้ด้วย !! ไข่ต้มปัสสาวะ อาหารอันโอชะ ระดับเหลา ของ ประเทศจีน !!

ในแต่ล่ะประเทศ ก็มีวัฒนธรรม ประเพณี และความคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราก็ไม่ควรไปว่า ตัดสิน หรือวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ยังไม่รู้อะไรเลย... ไข่ต้มปัสสาวะ