วิธีการใส่หมวกแบบต่างๆ ให้สวยดูดีเหมาะกับใบหน้า

วิธีการใส่หมวกแบบต่างๆ ให้สวยดูดีเหมาะกับใบหน้า

ใบหน้ารูปหัวใจก็นับเป็นอีกหนึ่งรูปหน้าที่ใส่หมวกได้น่ารักน่าชัง ลองหมวกเบเรท์ (beret) หมวกทรงกระดิ่ง (cloche) และหมวกที่มีปีกไม่กว้างจนเกินไป จะเข้ากับรูปหน้าทรงหัวใจได้เป็นอย่างดี