15 ภาพสะท้อนความจริง ในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน

ชีวิตที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบ ซึ่งเราทุกคนต่างก็ต้องพบกับเรื่องที่ทำให้ดีใจและเรื่องที่ทำให้ผิดหวังกันอยู่แล้ว
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ หรือเดิมคือ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ - ที่ตั้งของเมืองนี้ค่อนข้างกันดารยากที่จะเข้าถึง โดยตั้งอยู่บนที่ราบสูงแอนดิส ลึกเข้าไปในป่าอเมซอนและอยู่เหนือแม่น้ำอุรุบัมบา