20 งานศิลปะสุดครีเอท มนุษย์ตัวจิ๋ว กับ โลกคู่ขนาน ที่สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัว

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคน แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่า เราจะสามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้น ออกมาใช้ได้อย่างไรบ้าง