ทำความรู้จัก “นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย”

ทำความรู้จัก “นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย” ผู้จุดประกายความหวัง ของผู้บกพร่องทางการสื่อสาร

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย หน้าที่ของนักแก้ไขการพูด จะครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้น เริ่มตั้งแต่การตรวจเพื่อประเมินการให้คำแนะนำ