5 โรคกลัวแสนประหลาด ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริง

5 โรคกลัวแสนประหลาด ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริง | กลัวตุ๊กตา กลัวรู

5 โรคกลัวแสนประหลาด - โรคกลัวตุ๊กตา หรือที่เรียกว่า "pediophobia" โดยปฏิกิริยาของผู้ที่เป็นโรคนี้ มักจะมีอาการกลัวตุ๊กตาที่ลักษณะเป็นรูปคน เพราะจิตใต้สำนึกของผู้