สิ่งที่เรียนรู้เมื่ออายุปูนนี้ของ โน้ส-อุดม แต้พานิช

สิ่งที่เรียนรู้เมื่ออายุปูนนี้ของ โน้ส-อุดม แต้พานิช

ในโลกนี้จะชอบมีคนมาทักอยู่ 2 ประเภทเท่านั้น ประเภทแรก อ้วนขึ้นนะ กับประเภทที่ 2 ผอมลงนะ ไม่มีใครเข้ามาทักว่าปกติดีนี่ไปทำอะไรมา